اصفهان در سالگرد شهادت سردار دل‌ها میدان‌داری کند

استاندار اصفهان گفت: یکی از اقداماتی است که باید این روزها صورت گیرد، باید از تجربه‌های یکدیگر در دستگاه‌ها مختلف استفاده کنیم، اما از اصفهان انتظار می‌رود خلاقیت داشته باشد و میدان‌داری کند؛ نوآوری و خلاقیت‌های اصفهانی‌ها بسیار بالا است و انتظار می‌رود که در این زمینه‌ها بیشتر فعال باشند.

آخرین اخبار