پیام های توهین آمیز فتنه گران برای شهادت سردار+عکس

از وقتی شادی و پایکوبی جنبش سبزی های رذل را در شهادت سردار همدانی دیده ام از غصه و درد به خود می پیچم. این حد از دنائت و حیوان صفتی را از یک ایرانی نمی توانم باور کنم.

آخرین اخبار