شهادت سرباز وظیفه در ایست بازرسی شهید شرافت نایین

حوالی ساعت 7 دیشب سید یوسف حسینی سرباز وظیفه شوشتری در ایست بازرسی شهید شرافت نایین به شهادت نائل آمد.

آخرین اخبار