رئیس عقیدتی سیاسی پدافند هوایی نصر اصفهانی:

انتخاب دنیا باعث انحراف بسیاری شده است

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی گفت: با دقت در تاریخ پر فراز و نشیب اسلام این نکته قابل درک است که علت اصلی انحراف اشخاص از مسیر مستقیم دین، این است که در مواجه دین و دنیا، دنیا را انتخاب کردند.

آخرین اخبار