در دیدار مقام معظم رهبری

شاعری که در محضر مقام معظم رهبری مورد تحسین واقع شد!

یکی از شاعران جوان آیینی کشورمان، در دیدار مقام معظم رهبری با قرائت شعری تحسین حضار را برانگیخت.

آخرین اخبار