ورزنه عزادار دخت پیامبر اسلام

قافله عزاداری مردم دوستدار اهل بیت در ورزنه همزمان با شهادت حضرت زهرا با حضور مردم و مسئولین شهر برگزار شد.

آخرین اخبار