مطالبه ملت از دستگاه دیپلماسی پس از فاجعه منا

احضارهای بی فایده سفیر سعودی توسط وزارت خارجه/منشور دیپلماسی حج وزارت خارجه، لزوم تغییر مدیریتی در اداره حرمین شریفین باشد

مطالبۀ آحاد ملت از دولتمردان به ویژه دستگاه دیپلماسی کشور ضمن احقاق حقوق جانباختگان و مصدومین ایرانی این فجایع بر این محور استوار است که اجرای منویات معظم له به عنوان منشور دیپلماسی حج در مواجهه با ناتوانی رژیم سعودی و عدم استحقاق مقامات سعودی در ادارۀ حرمین شریفین پس از فاجعۀ منا مورد توجه قرار گیرد .

آخرین اخبار