رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی ایران:

ریزگردها گیاهان دارویی را تهدید می‌کنند

رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی ایران گفت: ریزگردها به‌عنوان یکی از عوامل بسیار مخرب برای رشد گیاهان و تأثیرگذار در رشد سریع توسعه زراعتی است.

آخرین اخبار