معاون اداره‌کل ورزش و جوانان اصفهان:

اولویت هیئت شنای اصفهان تربیت ورزشکاران آسیایی باشد

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: اولویت هیئت شنای اصفهان باید تربیت ورزشکاران آسیایی باشد و انتظار ما از هیئت شنای اصفهان کسب مقام در آسیا است.

دبیر هیئت شنای استان اصفهان خبر داد

تست ورودی برای تیم‌های پایه شنای استان اصفهان

دبیر هیئت شنای استان اصفهان گفت: از شناگران علاقه‌مند، برای تکمیل تیم‌های پایه استان اصفهان تست ورودی به عمل می‌آید.

آخرین اخبار