بخشدار بخش مرکزی در جشن شوراهای بخش مرکزی اصفهان:

حضور در راهپیمایی 22 بهمن تحقق آرمان های نظام اسلامی است/ آماده سازی شناسنامه روستایی در آینده نزدیک

بخشدار بخش مرکزی در جشن شوراهای بخش مرکزی اصفهان گفت: علت حضور حداکثری مردم در راهپیمایی 22 بهمن ریشه دواندن این انقلاب در ذات مردم است و در این مسیر می بایست دقت کنیم که سرمایه های عظیم خود را از دست ندهیم.

آخرین اخبار