هشدار درباره شیوه جدید تروریسم/

هشداری که فرمانده سپاه ۳ سال قبل اعلام کرد/ چه شخصیت هایی تاکنون «ترور بیولوژیک» شدند؟

«بیوتروریسم» و «تروریسم لیزری» واژگانی بود که فرمانده سپاه در سال ۹۲ به آن ها اشاره و بر رصد و شناسایی هوشمندانه انواع مختلف روش‌های سنتی و مدرن –درحوزه تروریسم و در دستور کار قرار گرفتن روش دقیق مقابله با آنها تاکبد کرد.

آخرین اخبار