در دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت؛

شناسایی سم برخی محصولات کشاورزی با نانوذرات طلا

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان، در تحقیقات خود موفق به ساخت یک بسته‌ی تشخیصی جهت شناسایی سمی سرطان‌زا در محصولات کشاورزی شدند.

آخرین اخبار