پايان اخاذی اينترنتی با دستگیری متهم

فردی كه قصد داشت با انتشار تصاوير خصوصی يكی از شهروندان از او اخاذی كند توسط پليس فتا استان اصفهان شناسايی و دستگير شد.

آخرین اخبار