مدیر کل میراث فرهنگی:

شناساندن میراث فرهنگی اصفهان به جهانیان وظیفه ما است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان با اشاره به ظرفیت های منحصر به فرد گردشگری استان گفت: شناساندن میراث فرهنگی اصفهان به جهانیان وظیفه امروز ما است.

آخرین اخبار