گزارشی از آینده طرح هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۵ ؛

سرنوشت مبهم یارانه نقدی

اظهارات یک مقام دولتی درباره این که «دولت سال ۹۵ توان پرداخت یارانه نقدی را نخواهد داشت»، بار دیگر سرنوشت مبهم هدفمندی یارانه‌ها را بر سر زبان‌ها انداخت.

آخرین اخبار