چرا «البغدادی» تا کنون نمرده است؟

یک روزنامۀ انگلیسی اعلام کرد که ابو بکر البغدادی، رهبر داعش، سال گذشته مجروح شده بود اما جز تعداد انگشت شماری از افراد نزدیک به وی و پزشکانی که شبانه روز برای درمان او تلاش می کرده اند، کسی از این خبر آگاهی نیافته است.

آخرین اخبار