عضو شورای شهر اصفهان:

خط متروی شمال اصفهان تا آذر‌ماه امسال راه‌اندازی می‌شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: خط متروی شمال اصفهان تا آذر‌ماه امسال راه‌اندازی می‌شود.

آخرین اخبار