گزارش؛

آمار نگران‌کننده از ۶.۵ میلیون بیکار پنهان

در حالی طی ۱۰ سال گذشته شمار رسمی بیکاران بین ۲.۴ تا ۲.۸ میلیون نفر بوده، ولی رشد جمعیت دانشگاهی موجب ورود حدود ۶.۵ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال کشور شده و آمار بیکاری را در ظاهر کاهش داده است.

آخرین اخبار