شماره گذاری اینترنتی خودروها در آینده ای نزدیک

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: در آینده ای نزدیک شماره گذاری خودروها اینترنتی می شود و نیازی به مراجعه حضوری نیست.

آخرین اخبار