افتخاری دیگر برای استان؛

پلیس آگاهی اصفهان رتبه دار مبارزه با قاچاق کالا در کشور

اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.

آخرین اخبار