دستورالعمل واگذاری شماره‌های رند تصویب شد

دستورالعمل واگذاری شماره‌های تلفن‌همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.

آخرین اخبار