کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد

سکوت مدعیان در مقابل شلیک پلیس فرانسه به خبرنگار ایرانی

کارشناس مسائل سیاسی گفت: برخی افراد که قبله آمالشان غرب است، کوچک‌ترین اقدام نیروی انتظامی در مقابله با بی‌قانونی را زیر سؤال می‌برند اما با این که ساعت‌ها از شلیک به خبرنگار ایرانی در فرانسه می‌گذرد هیچکدام موضع‌گیری نکردند.

آخرین اخبار