حیدریان روایت کرد

ماجرای شلیک موشک‌های دو متری اصفهانی در اولین ماموریت برون مرزی عراق

سپاه اصفهان موشک‌های دومتری ساخته بود که از آن برای انهدام سنگرهای دشمن در جزیره مجنون استفاده و از روی پایه‌های دو متری شلیک می‌کرد. یکی از نیروها حین شلیک آزمایشی آن به شهادت رسیده بود و من پذیرفتم که در این امر مهم آن‌ها را همراهی کنم.

آخرین اخبار