عکس/احمدی‌نژادبا‌کت‌و‌شلوارسفید‌رنگ

احمدی نژاد زمانی که فرماندار شهرستان خوی بود.

آخرین اخبار