ضمیر ناخوداگاه_ ذهن ناهشیار؛

دنیای بیرون، بازتابی از دنیای درونی ماست

درباره خودتان اظهار ضعف نکنید که تجربه خوبی خلق نمی کند و فراموش نکنید هرکس سزاوار فرصت دیگریست اما نه برای تکرار همان اشتباه!

اختلالات هیجانی_رفتاری و پیامدهای آن؛

وقتی آتنا و بنیتا، قربانی اختلالات رفتاری بزهکاران جامعه شدند

اگر به سرگذشت بزهکارانی که دست به چنین اقداماتی می زنند نگاهی ژرف بیندازیم خواهیم دید سر منشا اکثر این مشکلات از دوران کودکی و در فضای کوچک خانواده آغاز و به مرور زمان به فضاهای بزرگتری که نهایتا جامعه باشد انتقال یافته است.

آنچه باید آموخت؛

شکل گیری انتقام در سایه انتقادهای نادرست

در هنگام انتقاد کردن باید مراقب آفت « انتقادهای نادرست» یا «انتقاد به شیوه های نادرست» باشیم تا انتقام جایگزین رفتارهای صحیح نشود.

ای کاش به خدا نزدیک تر شویم؛

اما گاهی برای بودن بعضی چیزها باید رفت

گاهی وقتا «مرگ» برای آدما «گرم» میشه، مثه همون فانوسی که تو با نگاهات و مهربونیات خونه رو باهاش گرم میکردی.

هیس! نه به ترحم؛

همدلی یعنی، قوت گرفتن منطق از احساس/ بیایید همدل باشیم

همدلی یعنی گاهی خدا با همه عظمتش بخواهد در کوچه پس کوچه های زندگی با دست های تو دست دیگر بندگانش را بگیرد و همدردی یعنی انتشار بوی بنفشه بر ته کفشی که لگدمال شده است‌‌‌.

دو کلام حرف حساب؛

هیس! تنها بخشنده ها می بخشند

در مورد کسی قضاوت نمیکنم اما کسانی هستند که خیلی وقت است «بخشش» را بخش نکرده اند، خیلی وقت است که «محبت» را بی محاسبه پخش نکرده اند؛

آخرین اخبار