برادر شهید مدافع حرم حاج محمود شفیعی:

سر و جانش برای غدیر می رفت و بازگشتش همزمان با عید غدیر شد/ غیرت حاج محمود در وجود دخترانش باقیست

شفیعی برادر شهید مدافع حرم گفت: حاج محمود حرف و عملش یکی بود و افکارش فقط و فقط برای خدا معنا می شد و همین عاملی شد تا خدا او را انتخاب کند.

مسئول هیات ورزشهای همگانی شهر نیک آباد:

جشنواره فرهنگی ورزشی فجر انقلاب در شهر نیک آباد

شفیعی مسئول هیات ورزشهای همگانی شهر نیک آباد گفت: امسال با بیش از 14 فعالیت ورزشی و فرهنگی ایام الله دهه مبارک فجر را برای جوانان شهر نیک آباد پر خاطره می کنیم.

آخرین اخبار