دبیر کمیته سیاسی فرهنگیان اصفهان جمنا مطرح کرد:

شفاف سازی مالی، سیاست جمنا برای ریشه کن کردن فساد و رفع تبعیض

دبیر کمیته سیاسی فرهنگیان اصفهان در جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: کاندیداهایی که از طرف جبهه در انتخابات شورای شهر شرکت می کنند، باید با شفاف سازی مالی در رفع تبعیض و فساد قدم بردارند.

آخرین اخبار