رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت:

مقابله با فساد باید سازمان یافته و هماهنگ باشد/ وقتی مفسدان در مجاری تصمیم گیری نفوذ کنند قانون را به گونه ای تنظیم می کنند که به نفع آنها شود

دکتر احمد تواکلی در نشست «در برابر فساد» در رابطه علل ناکارآمدی مبارزه با فساد بیان کرد: ناکارآمدی مبارزه با فساد امروزه به چهار علت ترک امربه معروف و نهی از منکر در جامعه، رسوخ فساد در برخی از علما و امرای جامعه، محدود بودن آزادی بیان و قلم و سیستمی شدن فساد وابسته است.

آخرین اخبار