گفتگو با فاطمه توسلی

حضرت رقیه واسطه روشنی چشمان مادر نابینای کفرانی شد

فاطمه توسلی مادری بود که در روز عاشورا از حضرت رقیه خواست تا واسطه روشنی چشمان نابینایش در نزد سالار شهیدان امام حسین(ع) شود.

آخرین اخبار