نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی:

پرستاران با کارهای غیر حرفه ای درگیر شده اند/کارانه باید در قالب تعرفه پرستاری اجرا شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: با درگیر کردن پرستاران به کارهای غیر پرستاری، فشار کار زیادی بر آنها تحمیل شده است.

آخرین اخبار