عضو هیئت مدیره انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان:

جوانان کشاورز اصفهانی به شغل‌های کاذب روی آوردند

عضو هیئت مدیره انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: کشاورزان این استان در حال حاضر شغلی ندارند و برخی از جوانانی هم که کشاورزی می‌کردند به دلیل خشکسالی به شغل‌های کاذب روی آوردند.

آخرین اخبار