در جلسه هماهنگی هیات های مذهبی نصراباد مطرح شد:

شور و شعور را در کنار هم در مراسم محرم وارد کنید

امام جمعه نصر آباد گفت: روحانیون و دست اندرکاران هیئت ها در فکر معرفت افزایی و بیان علل، اهداف و درس های قیام حسینی که همان شعور این مجالس است، باشند.

آخرین اخبار