قطبی خبر داد:

اهدای مجوز به آموزشگاه‌های تخصصی موسیقی نمایش در اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت:نخستین اولویت ما موسیقی تئاتر است بنابراین آموزشگاه های موسیقی که درخواست مجوز دارند با عنوان آموزشگاه تخصصی تئاتر به آنها مجوز داده می شود.

آخرین اخبار