مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور اصفهان:

چهارمین کنگره ملی شعر آئینی ۷۲ خط اشک در اصفهان برگزار می‌شود

مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان اصفهان گفت: ۱۶ و ۱۷ آذر چهارمین کنگره ملی شعر آئینی ۷۲ خط اشک در یکی از دانشگاه‌های استان اصفهان برگزار می‌شود و محورهای این کنگره نیز ” شعر عاشورائی و حماسه حسینی” است

آخرین اخبار