شعر طنزی برای برجام

این عکسِ ساقی‌ست، افتاده در جام؟/ یا رخ نموده‌ست، خورشیدِ برجام؟

سعید سلیمان پور ارومی از شاعران طنز پرداز کشورمان، شعر طنزی درباره برجام با عنوان «خورشیدِ برجام!» سروده است.

آخرین اخبار