پناهیان:

اربعین، مظهر قدرت‌نمایی مظلومین است

حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان گفت: چرا ما نباید هزاران بیت و سروده در وصف محبت و عظمت مهر و عاطفه مومنین در راهپیمایی با شکوه اربعین داشته باشیم این محبت باید در ابیات ما جای بگیرد و مورد تکریم واقع شود.

آخرین اخبار