مدیر دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری

جزئیات دیدار شاعران با رهبر انقلاب/حضور شاعرانی از دیگر کشورها و شعرخوانی ۲۵ شاعر

مدیر دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری از شعرخوانی ۲۰ تا ۲۵ شاعر در جلسه نیمه رمضان شاعران با رهبر معظم انقلاب خبر داد.

از طنز تا حماسه در شاعرانه‌ترین دیدار سال رهبری

چون دیدار سالانه شاعران با رهبر انقلاب، دیداری صمیمی و بی تکلف است، همواره حاشیه‌های جالبی دارد.

عمق ناراحتی رهبر انقلاب از مواضع فرهنگی وزیر ارشاد در برخورد دیشبشان در دیدار شاعران

دیشب در انتهای جلسه دیدار شاعران با رهبر انقلاب٬علی جنتی به پیش می آید و دیگران او را به رهبر انقلاب نشان می دهند و میگویند…

آخرین اخبار