مدیرعامل انجمن شاعران اصفهان مطرح کرد

شعرای عصر معاصر زبان گویای مردم بودند/ دلایل ماندگاری شعر معاصر

مدیرعامل انجمن هماهنگی شاعران استان اصفهان گفت: شعرا متعلق به اجتماع هستند و مردم را از خود و خود را از مردم دانسته و زبان گویای مردم هستند که باید هدایت‌گر باشند و همراهی آنها نکته مهمی در ماندگاری شعرای عصر معاصر است.

آخرین اخبار