در جلسه آموزشی نماینده فرماندار جرقویه علیا مطرح شد؛

اجرای قانون عامل مهم، در بهتر برگزاری انتخابات است

معاون عمرانی فرماندار در جمع دست اندرکاران انتخابات جرقویه علیا گفت: در محل شعبه ها با همکاری و ایجاد روحیه ای با نشاط و اجرای صحیح قانون، انتخاباتی بدون شبهه برگزار خواهد شد.

فرماندار شهرستان اصفهان:

نماینده فرماندار نقش محوری در شعب اخذ رای دارد/ مردم ضلع اصلی انتخابات

فضل الله کفیل گفت: تعداد شعب اخذ رأی در شهرستان اصفهان 37 درصد افزایش دارد تا مردم به راحتی بتوانند رأی خود را در صندوق‌ها بیندازند و از طرفی فرآیند شمارش آراء با سرعت بیشتری انجام شود.

آخرین اخبار