داریوش فرهنگ ایفاگر نقش ابوسفیان

با مجیدی اشتراک سلیقه پیدا کردم/ ویژگی ابوسفیان بلندپروازی و خودشیفتگی است

بازیگر نقش ابوسفیان با اشاره به اشتراک سلیقه‌اش با مجیدی درباره رسیدن به نقش ابوسفیان گفت: ما این روزها شاهد انتقاداتی به فیلم هستیم اما این نکته حایز اهمیت است که نباید با حرف و حدیث توجه و کنجکاوی تماشاگر را برای دیدن یک اثر هم بریزیم.

آخرین اخبار