فرماندار اصفهان:

964 شعبه اخذ رأی در اصفهان پیش‌بینی شده است

فرماندار اصفهان گفت: برای برگزاری 3 انتخابات پیش رو، 964 شعبه اخذ رأی و 20 ستاد انتخاباتی در شهرستان اصفهان پیش‌بینی شده است.

امیر شجاعان خبر داد؛

برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شوراها در 10 هزار شعبه اخذ رأی

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور از آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی انتخابات 96 شوراها در 10 هزار شعبه اخذ رأی خبر داد.

فرماندار اصفهان خبر داد

آمادگی 849 شعبه اخذ رأی در شهر اصفهان

فرماندار اصفهان گفت: 849 شعبه اخذ رأی در شهر اصفهان برای روز انتخابات آماده رأی‌گیری از مردم خواهند بود.

آخرین اخبار