جوان انقلابی سال 57 از حسن آباد؛

بصیرت، رمز ماندگاری در قطار انقلاب/ محافل شبانه ای که در حمایت از امام(ره) برپا شد

محمد علی صادقی می گوید: جوانان دیروز به معناي واقعي كلمه شعار هيهات من الذله را سر لوحه كار خود قرار دادند و اين انقلاب را به دست امروزی ها سپردند.

آخرین اخبار