نگاهی به علل نام‌گذاری سال جدید به عنوان:

اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال

دشمن هنوز دست از دشمنی در این عرصه بر نداشته است و هنوز به دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی در زندگی مردم ایران است. تلاش جدی دشمن در ایجاد مشکلات اقتصادی برای مردم ایران یکی از علل تکرار شعار سال است.

آخرین اخبار