مسوول ستاد انتخابات جامعتین استان اصفهان مطرح کرد:

«همدلی و همزبانی، انتخابات همگانی» شعار جامعتین اصفهان برای انتخابات خبرگان

حجت الاسلام محمدرضا صالحیان گفت :دمُکراتیک ترین کشور با برگزاری این همه انتخابات ها ایران است که امام راحل در بدو پیروزی با رای آری یا خیر برای تشکیل نظام آنها را کلید زدند و به مورد انتخاب مردم گذاشتند.

آخرین اخبار