هم صدا در 22 بهمن:

شعارهای 22 بهمن با محتوای مذاکرات در شبکه های اجتماعی

شعارهای بیست و دوم بهمن با موضوع مذاکرات هسته ای و جلب توجه دولت به منافع ملی و ارزش های اسلامی، از چند روز پیش در شبکه های اجتماعی بازتاب داشتنه است.

آخرین اخبار