معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

چالش تامین آب شرب اصفهان جدی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: واقعیت این است که استان اصفهان در آینده با چالش جدی تامین آب شرب مواجه می شود و برای خروج از این بحران طرح های تامین آب باید متناسب با نیازها اجرا شود.

آخرین اخبار