مدیرعامل شرکت بهینه سازی سوخت مطرح کرد:

افزایش قیمت، مصرف انرژی را کاهش نداد

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه مدل اجرای هدفمندی یارانه ها، اصلاح مصرف را 4 سال به تاخیر انداخت، گفت: دولت گذشته در اجرای هدفمندی یارانه ها معتقد بود با افزایش قیمت می توان مقدار مصرف بخشهای خانگی و صنایع را کاهش داد، اما این اتفاق رخ نداد.

آخرین اخبار