شستشوی شبکه فاضلاب شهری آغاز شد

عمليات اجرايي شست و شوي شبكه ي فاضلاب شهرورزنه درحال انجام مي باشد.

آخرین اخبار