نتایج نظرسنجی نشان می دهد؛

۸.۳ درصد ایرانی ها شستشوی دست ها را جدی نمی گیرند

نتایج نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درخصوص «دیدگاه شهروندان درباره کرونا» منتشر شد که بر همین اساس، ۸.۳ درصد ایرانی ها شستشوی دست ها را جدی نمی گیرند.

آخرین اخبار