غرب چگونه شهروندان خود را برای کنارآمدن با جاسوسی‌ها مجاب می‌کند؟

می‌توان گفت بعد از افشاگری‌های اسنودن مقامات غربی نه‌تنها اقدامی برای حفظ حریم خصوصی شهروندان در برابر جاسوسی‌ها نکردند، بلکه تلاش کردند با شستشوی افکار عمومی آنها را مجاب کنند که از حریم شخصی خود گذشته و با جاسوسی‌ها کنار بیایند.

آخرین اخبار